Science Based Art

Sól Mohra

by Art on Mar.23, 2009, under Kryształy

… czyli siarczan amonu i żelaza(II). Używana głównie w celach analitycznych. Wstępne zabawy – zobaczymy jak wykrystalizuje do jutra :)

Sól Mohra

Sól Mohra

Sól Mohra

:

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!