Science Based Art

Piórka

by Art on Mar.12, 2009, under Kształty i formy

Architektura ptasiego pierza jest genialna w swojej prostocie. Powiększone zaledwie kilkukrotnie piórka, które – zabarwione sztucznie i przyczepione do kolczyków -  pożyczyłem na chwilę są tego naocznym dowodem.. czyż nie?

Struktura ptasiego pióra

:

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!