Science Based Art

Kryształki soli

by Art on Mar.12, 2009, under Kryształy

Nawet sól kuchenna może okazać się bardzo fotogenicznym obiektem, i to już przy kilkukrotnym powiększeniu obrazu.

Kryształy soli kuchennej

:

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!