Science Based Art

Kocia sierść

by Art on Aug.02, 2010, under Różne

Mój sierściuch też może przyczynić się do popularyzacji mikrofotogafii  :)  Tu wyrwane kłaki prosto z jego strefy bocznej, widziane w ciemnym polu :)

Kocia sierść

:

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!