Science Based Art

Irys

by Art on Mar.13, 2009, under Rośliny

Fioletowy płatek irysa, których to w związku z Dniem Kobiet kilka znalazło się na stoliku obok,  również może okazać się ciekawym obiektem mikrofotograficznych westchnień.

Irys

:

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!